פזילה

 כשלון של שתי העיניים לכוון את המבט שלהן באופן סימולטני לאותו האובייקט, עקב חוסר איזון של השרירים החיצוניים של העיניים. הפזילה יכולה להיות כלפי פנים, חוץ או אנכית.