התוכן העיקרי

הודעת התראה

פזילה

 כשלון של שתי העיניים לכוון את המבט שלהן באופן סימולטני לאותו האובייקט, עקב חוסר איזון של השרירים החיצוניים של העיניים. הפזילה יכולה להיות כלפי פנים, חוץ או אנכית.