עין טל המומחים לרפואת עיניים

מרפאות עין טל​

להצגת הרופאים יש לבחור תחום:

שם רופא

תחומי טיפול

למידע

מרפאות

ד"ר אברהמי סימוןקטרקטlinkמרפאות בעין טל
ד"ר אלחלל אמירקטרקט, רשתיתlinkמרפאות בעין טל
פרופ' אסיה אהודקטרקטlinkמרפאות בעין טל
ד"ר בלקין אבנרקטרקט, גלאוקומהlinkמרפאות בעין טל
ד"ר גפן נועהקטרקט, גלאוקומהlinkמרפאות בעין טל
ד"ר הוסטובסקי אבנרקטרקט, רשתיתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר וינברג תמירקטרקט, רשתיתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר כלב – לנדוי מאיהקטרקט, גלאוקומהlinkמרפאות בעין טל
ד"ר ליטוין גלעדקטרקט, רשתיתlinkמרפאות בעין טל
פרופ' מויסייב אלעדקטרקט, רשתיתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר מיכאלי עדיקטרקט, קרניתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר מילשטיין אשרקטרקט, אוקולופלסטיקהlinkמרפאות בעין טל
ד"ר מימוני קריןקטרקט, רשתיתlinkמרפאות בעין טל
פרופ' נמט אריקקטרקט, אוקולופלסטיקהlinkמרפאות בעין טל
ד"ר סטנסקו נירקטרקט, עין יבשהlinkמרפאות בעין טל
ד"ר סלע שרהקטרקטlinkמרפאות בעין טל
פרופ' עדיאל ברקקטרקט, רשתיתlinkמרפאות בעין טל
פרופ' עינן – ליפשיץ עדיקטרקט, קרניתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר פרימן אסףקטרקט, קרניתlinkמרפאות בעין טל
פרופ' קליינמן גיאקטרקט, קרניתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר שוחט יורםאבחון כלליlinkמרפאות בעין טל
ד"ר אביזמר חגיקטרקט, קרניתlinkמרפאות חוץ
ד"ר בר אסףקטרקט, אובאיטיסlinkמרפאות חוץ
פרופ' ורבין – לבקוביץ חניקטרקט, גלאוקומהlinkמרפאות חוץ
פרופ' ורסנו דודקטרקטlinkמרפאות חוץ
ד"ר זק"ש דניקטרקטlinkמרפאות חוץ
ד"ר טסלר גיליקטרקט, קרניתlinkמרפאות חוץ
ד"ר כץ גבריאלקטרקט, רשתיתlinkמרפאות חוץ
ד"ר לויה ניסיםקטרקטlinkמרפאות חוץ
פרופ' סגל אוריקטרקט , רשתיתlinkמרפאות חוץ
ד"ר קונט רמיקטרקטlinkמרפאות חוץ
ד"ר רוזן אליקטרקטlinkמרפאות חוץ
שם רופאתחומי טיפוללמידעמרפאות
ד"ר סטנסקו נירקטרקט, עין יבשהlinkמרפאות בעין טל
שם רופאתחומי טיפוללמידעמרפאות
ד"ר בלקין אבנרקטרקט, גלאוקומהlinkמרפאות בעין טל
ד"ר גפן נועהקטרקט, גלאוקומהlinkמרפאות בעין טל
פרופ' ויסבורד מיכאלגלאוקומהlinkמרפאות בעין טל
ד"ר כלב – לנדוי מאיהקטרקט, גלאוקומהlinkמרפאות בעין טל
פרופ' ורבין – לבקוביץ חניקטרקט, גלאוקומהlinkמרפאות חוץ
ד"ר סקעת אלוןגלאוקומה, קרניתlinkמרפאות חוץ
ד"ר רחמיאל רוניגלאוקומהlinkמרפאות חוץ
שם רופאתחומי טיפוללמידע נוסףמרפאות
ד"ר מיכאלי עדיקטרקט, קרניתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר סלע שרהקטרקטlinkמרפאות בעין טל
פרופ' עינן – ליפשיץ עדיקטרקט, קרניתlink מרפאות בעין טל
ד"ר פרימן אסףקטרקט, קרניתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר אביזמר חגיקטרקט, קרניתlinkמרפאות חוץ
ד"ר טסלר גיליקטרקט, קרניתlink מרפאות חוץ
שם רופאתחומי טיפוללמידע מרפאות
ד"ר הוסטובסקי אבנרקטרקט , רשתיתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר וינברג תמירקטרקט , רשתיתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר ליטווין גלעדקטרקט , רשתיתlinkמרפאות בעין טל
פרופ' מויסייב אלעדקטרקט , רשתיתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר מימוני קריןקטרקט , רשתיתlinkמרפאות בעין טל
פרופ' עדיאל ברקקטרקט , רשתיתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר פרנץ יוסףרשתיתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר שירי שולמןאובאיטיס , רשתיתlinkמרפאות בעין טל
ד"ר כץ גבריאלקטרקט , רשתיתlinkמרפאות חוץ
פרופ' סגל אוריקטרקט , רשתיתlinkמרפאות חוץ
שם רופאתחומי טיפוללמידע מרפאות
ד"ר בן -כנען רןפלסטיקה של העיןlinkמרפאות בעין טל
ד"ר מילשטיין אשרפלסטיקה של העין, קטרקטlink מרפאות בעין טל
פרופ' נמט אריקפלסטיקה של העין, קטרקטlink מרפאות בעין טל
ד"ר קהת-אופיר שיאוקולופלסטיקהlinkמרפאות בעין טל
ד"ר בנימין שלופלסטיקה של העיןlinkמרפאות חוץ
ד"ר יפימוב אירנהאוקולופלסטיקהlinkמרפאות חוץ
ד"ר קרן שיפלסטיקה של העיןlinkמרפאות חוץ
שם רופא  תחומי טיפול  למידע  מרפאות
ד"ר קליין עינת  נוירואופטלמולוגיה  link
מרפאות עין טל
פרופ' קליש הדס נוירואופטלמולוגיה link
מרפאות עין טל