עדשות טוריות

לחלק באוכלוסייה מבנה קרנית אליפטי, דמוי חצי-ביצה במקום חצי-כדור סימטרי ("אסטיגמטיזם"), הגורם לעיוות התמונה בכל טווח ומתוקן בעזרת "צילינדר" במשקפיים.

 קיימות כיום עדשות תוך-עיניות "טוריות" (עם צילינדר) המתקנות את העיוות האופטי ומאפשרות ראיה חדה גם ללא משקפיים.

לצורך קביעת סוג וכוח העדשה המותאמת לכל מנותח יש צורך בסדרת בדיקות המתבצעות במספר מכשירים,  מעבר לבדיקה הבסיסית, וזאת לשם העלאת הדיוק בחישוב העדשה וקביעת הטכניקה הניתוחית המומלצת.

 

Media