קטרקט- ירוד

קטרקט - Cataract
התעכרות העדשה הטבעית של העין, הגורמת לירידה בכושר הראייה.