פרסביופיה- זוקן ראיה

פרסביופיה - זוקן ראייה -  Presbyopia
תהליך הירידה בכושר הראייה לקרוב (כגון קריאה ) התלוי בגיל בד"כ מתחיל להתרחש בגיל 44 בממוצע, והולך ומחמיר עם הגיל. כל זאת בגלל שעדשת העין מאבדת מגמישותה ומיכולתה ל"התפקס" לקרוב.

פרסביופיה