עין עצלה - אמבליופיה

עין עצלה (אמבליופיה) - Amblyopia
חולשת ראייה של העין הנראית תקינה מבחינה מבנית, וללא כל מחלה הנראית לעין.