עיוורון צבעים

עיוורון צבעים - Blind Color
ירידה בכושר הבחנת צבעים, בעיקר האדומים והירוקים, ונדיר יותר לכחולים וצהובים.