ניקוז דמעות

ניקוז הדמעות - הדמעות מתנקזות לצינוריות עדינות שפתחיהן נראים בקצה הפנימי של העפעף העליון והתחתון. צינוריות אלו מתנקזות לשק הדמעות, המצוי בחלקה הקדמי הפנימי של הארובה. צינור נוסף מחבר את שק הדמעות לחלל האף.