לחץ תוך עיני

על מנת שהעין תתפקד בצורה תקינה, צריך שיהיה בה לחץ מסוים. בדומה לצמיג של מכונית שצריך שיהיה בו לחץ אוויר תקין על מנת שיתפקד כהלכה, הלחץ בעין נוצר ע"י יצירה מתמדת של נוזלים פנימיים וניקוזן. לחץ עיני תקין, נע בין 8 ל- 21 מ"מ כספית.