היפראופיה -רוחק ראיה

היפראופיה - Hyperopia
רוחק ראייה, מצב הפוך לקוצר ראייה. ליקוי תשבורת זה, גורם לקושי בראייה מקרוב שלא קשור בגיל.

 

היפראופיה - רוחק ראיה