גלאוקומה

גלאוקומה - Glaucoma
גלאוקומה היא קבוצת מחלות בהן ישנה פגיעה איטית וכרונית במבנה ובתפקוד עצב הראיה מתאפיינת בלחץ תוך עיני.
לרב הלחץ התוך עיני מוגבר, אך תתכן גלאוקומה בנוכחות לחץ תקין.

 

גלאוקומה