אסטיגמטיזם

אסטיגמטיזם - Astigmatism
ליקוי ראייה המונע מקרני האור להתמקד בפוקוס על הרשתית, בגלל דרגות שונות של תשבורת (רפרקציה) במרידיאנים השונים של העין.

 

אסטיגמטיזם