אישון

אישון, pupil - הפתח המרכזי בקשתית. האירון משמש כצמצם. בתנאי תאורה חזקה האישון מתכווץ, ובלילה האישון מתרחב, ומגביר את כמות האור החודר לעין.

אישון