התוכן העיקרי

הודעת התראה

אבצס/אבסס

אבסס/אבצס - איזור ממוקד של דלקת המכיל מוגלה.